ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ได้รับรางวัล “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ปี 2559”

posted in: ข่าวเด่น | 0

ร่วมแสดงความยินดีกับ

“ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข”

กับ รางวัล “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ปี 2559” ด้านสาขาวิศวกรรมโยธา