วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

5 เมษายน
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ขอบคุณภาพจาก : www.dhammajak.net
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://goo.gl/XBZ7Wq