รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ภาค 1/2562 (รับสมัคร Online 18 ก.พ. – 17 มิ.ย. 62)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

1.อ่านประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และกำหนดการสมัคร
2.บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต(บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. – 17 มิ.ย. 62)
3.ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต
4.นำส่งหลักฐานการโอนเงิน

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (24 มิ.ย.62)
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (8 ก.ค.62)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
คุณวิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย์ e-mail : wisit_kul@g.sut.ac.th โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-5244641