กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ CM

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษา รุ่นที่ 20

โดยในช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ รุ่นที่ 20 พร้อมพิธีรับเล่มโครงงานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 16

และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ CM