ทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผ่านไปแล้ว กับการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษา CM รุ่นที่ 17 และ 18 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดยไฮไลท์ของการดูงานในครั้งนี้คือ การเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (Miraikan)

สร้างความตื่นเต้นให้กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ส่วนภาพบรรยากาศของการดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างไร

เรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับ