วันครูแห่งชาติ

ครูเปรียบ ดั่งแสงเทียน ส่องสว่างทางมืดมิด
เพื่อให้ศิษย์แจ่มกระจ่างทางการศึกษา
จากไม่รู้ทั้งเขลาเบาปัญญา
กลับเก่งกล้าเลิศล้ำเพราะพร่ำเรียน
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี “วันครูแห่งชาติ”