หลักสูตรน้องใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
(หลักสูตรนอกเวลา)
.
📍 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
📍 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต สำหรับน้องๆนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และมัธยมศึกษา

ติดตามข่าวสารการรับสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 044-224-834
เว็บไซต์ : www.ci-sut.com