ภาพบรรยากาศความอบอุ่น และ เป็นกันเองของการเรียนการสอน ในวันแรกของปี 2562 ของพี่น้องชาว CM

ภาพบรรยากาศความอบอุ่น และ เป็นกันเองของการเรียนการสอน ในวันแรกของปี 2562 ของพี่น้องชาว CM