ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชา​ seminar โดย ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพอบูลสุข ประธานหลักสูตร​

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชา​ seminar ในครั้งนี้ ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพอบูลสุข ประธานหลักสูตร​ ได้เข้ามาบรรยายด้วยตัวเอง

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ.อาคารเรียนรวม 2