ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทส. (วันซ้อมใหญ่)

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มทส.

ซึ่งวันนี้ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (วันซ้อมใหญ่) ทางสาขาวิชาได้เปิดซุ้มถ่ายภาพต้อนรับ

มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต CM ทุกท่านด้วยความยินดี และเราได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุ

มอบดอกไม้ให้กับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อแสดงความยินดี พร้อมด้วยน้ำดื่มบริการอย่างเต็มที่

และในวันพรุ่งนี้  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (วันรับจริง)

ทางซุ้มถ่ายภาพ CM พร้อมต้อนรับบัณฑิต

และญาติบัณฑิตทุกคน แวะมานั่งพัก นั่งรอบัณฑิต

ถ่ายภาพสวยๆ ที่หน้าซุ้มของ CM ได้นะครับ