บรรยากาศงานฉลองครุย แสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ มหาบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 14-15 เราจะเก็บความทรงจำในรั้วแสดทอง แห่งนี้ ตลอดไป