ขอแสดงความยินดีกับนายคมกร ไชยเดชาธร ที่มีผลงานเผยแพร่ในวารสาร Construction and Building Materials

posted in: ข่าวเด่น | 0

ขอแสดงความยินดีกับนายคมกร ไชยเดชาธร
นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
ที่มีผลงานเผยแพร่ในวารสาร Construction and Building Materials ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ Q1 Scopus
ในกลุ่มสาขา Civil and Structural Engineering และ Geotechnical Engineering and Engineering Geology