งานพิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ CM 19 และพิธีรับเล่มโครงงานมหาบัณฑิต CM 15

CM-SUT จัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่ CM 19 และพิธีรับเล่มโครงงานมหาบัณฑิต CM 15  ในวันที่ 30 กันยายน 2561