นักศึกษาที่รุ่น17และ18 เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรฯ นักศึกษาที่รุ่น17และ18 เข้าศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ณ สถานีสนามไชยซึ่งเป็นจุดที่มีอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาของเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ รฟม. ได้บรรยายถึงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย รวมทั้งแนวทางการก่อสร้างและระยะทาง ทั้งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาอีกด้วย จากนั้นเจ้าหน้าที่รฟม.ได้นำคณะศึกษาดูงานเดินทางไปยังอุโมงเดินรถไฟฟ้าใต้ดินที่กำลังก่อสร้างซึ่งเป็นจุดที่ลอดผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานีสนามชัย เป็นโครงการสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยายหัวลำโพง-บางแค เป็นสถานีก่อนลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปยังฝั่งธนบุรี สู่สถานีท่าพระ โดยมีการออกแบบภายในเป็นแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในท้องพระโรง

หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมมิวเซียมสยาม ซึ่งอยู่ติดกับสถานีสนามชัย เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการเสนอความเป็นไทย ผ่านสื่อผสมที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันได้จัดแสดงนิทรรศการชุด “ถอดรหัสไทย”  ซึ่งใน 14 ห้องนิทรรศการ จะพาไปเรียนรู้ทุกมุมมองความเป็นไทย และพัฒนาการความเป็นไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ เรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย