กำหนดการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2561

กำหนดการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์
(ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก)
.
?️ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2561?️
โดย กำหนดการและหลักฐานการสมัครที่ต้องเตรียมมาดังแสดงในรูป
????

…………………………………………………………………….
รายละเอียดเพิ่มเติมและรายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือกตามประกาศในลิงค์ด้านล่าง
http://sutgateway.sut.ac.th/…/gradu…/outtime/result161_2.pdf

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แฟนเพจ facebook หรือ Line : @CM-SUT
Email cm-sut@g.sut.ac.th
หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 044-224834,062-5244641