กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การออกแบบเสริมกำลังของเสาอาคารและฐานราก”

วันที่ 17 มิ.ย. การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “การออกแบบเสริมกำลังของเสาอาคารและฐานราก” โดยมี คุณอาทิตย์ อุดมชัย (สามัญวิศวกร) นักวิจัยจาก ISI-SUT เป็นวิทยากรบรรยายโดยนำประสบการณ์ทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา การบริหารงานก่อสร้างฯ ณ ห้อง B5204 อาคารเรียนรวม 2