ขอแสดงความยินดีกับคุณพุฒิพงษ์ สุดหล้า นักศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลงานเผยแพร่ในวารสาร Soils and Foundations

ขอแสดงความยินดีกับคุณพุฒิพงษ์ สุดหล้า นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ที่มีผลงานเผยแพร่ในวารสาร Soils and Foundations ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ Q1 Scopus ในกลุ่มสาขา Civil and Structural Engineering และ Geotechnical Engineering and Engineering Geology