นักศึกษาCMรุ่นที่15 ที่จังหวัด นาริตะ มิชิม่า ยามานาชิ และโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ของนักศึกษาCMรุ่นที่15 ที่จังหวัด นาริตะ มิชิม่า ยามานาชิ และโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม
โดยเริ่มจาก สักการะ พระใหญ่แห่งคารุมะ วัดโคโตคุอิน เพื่อเป็นสิริมงคล และให้การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น พระใหญ่แห่งคารุมะ เป็นรูปปั่นพระที่สูงเป็นอันดับ2ของญี่ปุ่น
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง สะพาน Mishima Skywalk ซึ่งเป็นสะพานแขวนคนข้ามที่มีความยาวมากสุดในประเทศถึง 400 เมตร อยู่เหนือระดับพื้นดิน 70.6 เมตร การเดินข้ามสะพานของคณะศึกษาดูงานทำให้รู้สึกถึงความตื่นเต้น เนื่องจากสะพานถูกก่อสร้างอยู่ในร่องหุบเขาซึ่งมีลมพัดแรงมาก  การออกแบบลักษณะของจุดต่อสะพานได้มีการออกแบบป้องกันแรงลม และแรงเนื่องจากแผ่นดินไหว และ การติดตั้งจุดต่อต่างๆ ได้ก่อสร้างตามทฤษฎี เห็นได้จากจุดต่อที่เป็นฮิ้นของสะพาน จากนั้นได้ไปรับประทานอาหารเย็น แบบท้องถิ่น เพื่อเรียนรูปวัฒนธรรมการทานอาหารแบบญี่ปุ่น

และในวันถัดมาได้ไป พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว Fujinoeki เป็นสถานที่ ที่มีการจำลองแผ่นดินไหวหลายรูปแบบ คณะศึกษาดูงานได้ร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งการกระโดดเพื่อจำลองแผ่นดินไหว ขนาด 6 ริกเตอร์ เข้าไปอยู่ในห้องจำลองการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ และเข้าไปอยู่ในห้องมืด โดยให้ค้นหาทางออกเอง

วันสุดท้าย ได้ศึกษาดูงาน ณ Bureau of Construction Tokyo (สำนักงานก่อสร้างโตเกียว) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านก่อสร้างและสาธารณูปโภค และก่อนที่จะเดินทางกลับได้ เข้าสักการะวัดอาซากุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองโตเกียว เพื่อเป็นสิริมงคล ขอพรให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ