กิจกรรมต้อนรับนักศึษาใหม่ CM-SUT#18

บรรยายกาศกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ CM-SUT รุ่นที่18 ในช่วงเช้า ทั้งกิจกรรมสักการะคุณย่าย่าโม(สัญลักษ์ประจำมหาวิทยาลัย) และกิจกรรมสันทนาการ ที่อุโมงต้นไม้
โดยมี CM#17 เข้าร่วมกิจกรรมไปด้วยกัน