งานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่า

20

 

ภาพบรรยากาศในงานเลี้ยงสังสรรค์สมาคมศิษย์เก่า

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
ณ บ้านทรัพย์ศิลาทอง อ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ดูภาพเพิ่มเติม >>