ผูกพันธ์ดังวันเก่าคืนสู่เหย้าครั้งที่ 1 CM-SUT

การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงาน “ชาวCM กลับคืนถิ่น ร่วมโบยบินสู่ปีที่9 ผูกพันดังวันเก่า คืนสู่เหย้าครั้งที่ 1”  ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มทส ในวันที่ 16 ธันวาคม โดยในงานเลี้ยงเต็มไปด้วยคณาจารย์ และชาวCM-SUT ทั้ง 18 รุ่น
ซึ่ง ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ชาวCM ทุกท่านพร้อมกล่าวถึงอนาคตปีที่9ของหลักสูตรCM-SUT จากนั้นภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้ง การรำวง แนะนำตัวชาวCM การประมูลของที่ระลึกจากคณาจารย์ และการขายพวงมาลัย ซึ่งได้ยอดรวมกว่า 70,000 บาท โดยจะนำเงินสบทบทุนชมรมศิษย์เก่าไว้ใช้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆต่อไป
งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าในครั้งนี้นอกจากการพบปะของชาว CM-SUT แล้ว  ยังเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองการครบรอบ 9 ปี แห่งการก่อตั้งหลักสูตร  ซึ่งเปิดขึ้นในปี พ.ศ. 2552  และในปี พ.ศ.  2561 จะเป็นการก้าวเข้าสู่ 9 ที่สองของ CM-SUT