CM 17 รุ่นประชุมเตรียมงานคืนสู่เหย้า

การรวมตัวใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่ของตัวแทน CM ทั้ง 17 รุ่น ในการประชุมเตรียมงานคืนสู่เหย้าครั้งที่1 ณ อาคารเรียนรวม1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560