ต้อนรับน้องใหม่ CM-SUT#17

 

ต้อนรับน้องใหม่ CM-SUT#17

สิบทิศร้อยชีวิต ผูกมิตรรั้วแสดทอง รุ่นพี่รุ่นน้องคล้องแขน คล้องใจ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

วันที่ 2 กันยายน หลักสูตรบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่ CM-SUT#17 สิบทิศร้อยชีวิต ผูกมิตรรั้วแสดทอง รุ่นพี่รุ่นน้องคล้องแขน คล้องใจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดย ประธานรุ่นที่16 เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มด้วยการสักการะ อนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ที่ได้ก้าวเข้ามาสู่รั้วแสดทอง จากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมให้ภาคเช้า ด้วยการแนะนำตัวทำความรู้จัก และจัดกลุ่มเล่นเกมต่างๆ โดยคละกลุ่มกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อสร้างความสนิทสนมและความสามัคคีของนักศึกษา
ส่วนกิจกรรมช่วงเป็นการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ก็ได้กล่าวให้โอวาท และท้ายสุดได้มีการจุดเทียน CM SUT เพื่อแสดงถึงการหลอมรวมจิตใจชาว CM-SUT ให้เป็นหนึ่ง

 

Follow adminsut: