นักศึกษา CM-SUT รุ่น 13-14 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน

ภาพบรรยากาศนักศึกษา CM – SUT 13-14 ศึกษาดูงาน
ณ เซียงไฮ้ ประเทศจีน