ที่ได้รับเชิญจาก American Society of Civil Engineering ให้เป็น “Associate Editor”

posted in: ข่าวเด่น | 0

ขอแสดงความยินดี
กับ ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

ที่ได้รับเชิญจาก American Society of Civil Engineering

ให้เป็น “Associate Editor” ของวารสาร Journal of Materials in Civil Engineering ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ในสาขาวิศวกรรมโยธา

 16797893_1734368906874627_2210807406898399543_o